Hướng Dẫn Cách Tạo Tài Khoản Tiktok Us Chuẩn Chi Tiết 2024 ít Người Biết

 1. Tải xuống ứng dụng TikTok từ App Store (iOS) hoặc Google Play (Android).
 2. Mở ứng dụng TikTok và chạm vào “Đăng ký”.
 3. Chọn một phương thức đăng ký:
  • Điện thoại: Nhập số điện thoại của bạn và bạn sẽ nhận được một mã xác minh qua tin nhắn SMS.
  • Email: Nhập email của bạn và bạn sẽ nhận được một liên kết xác minh qua email.
  • Tài khoản Google: Nếu bạn có tài khoản Google, bạn có thể sử dụng nó để đăng ký TikTok.
  • Tài khoản Facebook: Nếu bạn có tài khoản Facebook, bạn có thể sử dụng nó để đăng ký TikTok.
 4. Sau khi bạn đã chọn phương thức đăng ký, hãy nhập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:
  • Tên người dùng: Chọn một tên người dùng độc đáo cho tài khoản TikTok của bạn.
  • Mật khẩu: Điền mật khẩu mạnh cho tài khoản TikTok của bạn.
  • Ngày sinh: Nhập ngày sinh của bạn.
  • Giới tính: Chọn giới tính của bạn.
 5. Đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của TikTok.
 6. Chạm vào “Đăng ký”.
 7. Bạn sẽ được đưa đến trang chủ của TikTok.

Để chuyển đổi tài khoản TikTok của bạn sang khu vực Hoa Kỳ:

 1. Mở ứng dụng TikTok và chạm vào “Tôi”.
 2. Chạm vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình.
 3. Chạm vào “Cài đặt”.
 4. Chạm vào “Tài khoản”.
 5. Chạm vào “Vùng”.
 6. Chọn “Hoa Kỳ”.

Lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể chuyển đổi tài khoản TikTok của mình sang khu vực Hoa Kỳ một lần.
 • Nếu bạn chuyển đổi tài khoản TikTok của mình sang khu vực Hoa Kỳ, bạn sẽ không thể truy cập vào nội dung từ các khu vực khác.

Chúc bạn thành công!