Hướng dẫn cách xóa video TikTok trên YouTube chuẩn chi tiết 2024

Trong trường hợp bạn đã tải video TikTok lên YouTube và sau đó muốn xóa nó, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải màn hình và chọn “YouTube Studio”.
 3. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào “Video”.
 4. Tìm video TikTok mà bạn muốn xóa và nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh nó.
 5. Chọn “Xóa” từ menu thả xuống.
 6. Xác nhận rằng bạn muốn xóa video bằng cách nhấp vào “Xóa” một lần nữa.

Video TikTok của bạn sẽ bị xóa khỏi YouTube ngay lập tức. Tuy nhiên, có thể mất một khoảng thời gian để video bị xóa hoàn toàn khỏi tất cả các máy chủ của YouTube.

Nếu bạn thay đổi quyết định và muốn khôi phục video TikTok đã xóa, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải màn hình và chọn “YouTube Studio”.
 3. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào “Video”.
 4. Chọn “Đã xóa” từ menu thả xuống ở phía trên màn hình.
 5. Tìm video TikTok mà bạn muốn khôi phục và nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh nó.
 6. Chọn “Khôi phục” từ menu thả xuống.

Video TikTok của bạn sẽ được khôi phục lại trạng thái trước khi xóa.