1. Mở ứng dụng TikTok trên thiết bị của bạn.

2. Đăng nhập vào tài khoản TikTok của bạn.

3. Chọn video bạn muốn xóa.

có 2 cách để làm điều này:

  • Vuốt sang trái trên video trong nguồn cấp dữ liệu chính của bạn.
  • Chạm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải của video.

4. Chọn tùy chọn “Xóa”.

5. Xác nhận rằng bạn muốn xóa video.

6. Video hiện đã bị xóa khỏi tài khoản TikTok của bạn.

Lưu ý:

  • Bạn chỉ có thể xóa video của riêng mình.
  • Nếu bạn xóa một video đã được chia sẻ với những người khác, nó sẽ bị xóa khỏi tài khoản của họ.
  • Nếu bạn xóa một video đã được lưu vào Thiết bị của mình, nó sẽ không bị xóa khỏi Thiết bị. Để xóa video khỏi Thiết bị của mình, bạn sẽ cần xóa nó khỏi thư viện ảnh hoặc video của mình.