Phim Cách Nhiệt Ô Tô 3M™ Bs-15, Có Tem, 60 In X 100 Ft

  • Phim không tráng phủ kim loại, chi phí thấp
  • Phim polyester được nhuộm ngăn đến 43% tổng mức năng lượng mặt trời
  • Công nghệ giảm nhiệt được nhuộm, chi phí thấp

Giá Ưu Đãi Liên Hệ: 0862674828